Sescom 2030.
Wise Futurist

Celem Sescom jest osiągnięcie statusu dostawcy Technicznego FM pierwszego wyboru dla
międzynarodowych sieci retail w kluczowych krajach Europy.

Sescom S.A. to notowana od 2018 roku na głównym parkiecie GPW spółka świadcząca usługi technicznego Facility Management w 24 krajach Europy. Wykorzystuje i integruje autorskie oraz zewnętrzne technologie, a także ustandaryzowane rozwiązania techniczne do zarządzania majątkiem trwałym i infrastrukturą techniczną obiektów rozproszonych. Dzięki ponad 14 letniemu doświadczeniu Sescom gwarantuje swoim klientom m.in. z branży retail, logistycznej i real estate efektywność techniczną na wszystkich etapach cyklu życia obiektu. Sescom przygotowuje klientów na wyzwania przyszłości, rozwiązując jednocześnie wyzwania bieżącej działalności. Działalność FM-ową spółka uzupełnia poprzez projekty związane z technologiami wodorowymi. Stale aktualizuje model zarządzania i wartość oferowaną ponad 60 klientom międzynarodowym i ich ponad 40 000 placówkom w całej Europie.

W odpowiedzi na wyzwania otoczenia biznesowego spółka prezentuje aktualizację 10-letniej strategii biznesowej „Wise Futurist 2030” i zwraca uwagę na konieczność utrzymania mądrego i dynamicznego rozwoju poprzez baczną obserwację rynku i szybkie reagowanie na wyzwania gospodarcze przyszłości. Spółka podtrzymuje przy tym, że w ramach segmentu usług FM, do 2025 roku uzyska rentowność „oczyszczoną” EBITDA w wysokości 35 mln zł. Do 2030 zamierza podwoić liczbę międzynarodowych klientów i połączyć 10 000 firm w globalnym ekosystemie techniczno-technologicznym dostarczającym stale zaktualizowaną wartość na rynku Facility Management.

W ramach aktualizacji Strategii Wise Futurist 2030 Sescom przedstawia nowy cel strategiczny: osiągnięcie pozycji dostawcy TFM (Techniczny Facility Management) pierwszego wyboru dla międzynarodowych sieci retail w kluczowych krajach Europy do 2030 r.

Postawa Mądrego Futurysty pozostaje nadal strategicznym kierunkowskazem dla spółki. Sescom mocno stąpa po ziemi, patrzy w przyszłość i ją wnikliwie analizuje, zachowując przy tym otwartość na zmiany i wyzwania, którym nie boi się sprostać. Pojawiające się innowacje widzi jako szanse rozwoju i optymalizacji działań dla partnerów biznesowych. Dba o bezpieczeństwo biznesu posiłkując się wiedzą, doświadczeniem i wnikliwą analizą trendów społeczno-ekonomiczno-technologicznych.

Tworząc strategię, zaznaczaliśmy, że będzie ona aktualizowana. Część założeń strategicznych jest wciąż aktualna, jednak zmieniająca się sytuacja społeczna, geopolityczna i gospodarcza od 2020 roku nabrała wyjątkowego tempa i skłoniła nas do wprowadzenia aktualizacji. Kryzysy gospodarcze, pandemia, działania wojenne w Ukrainie – to tylko niektóre ze zjawisk, które miały i będą mieć wpływ na założenia strategiczne dla Grupy Sescom. Strategia „Wiste Futurist 2030” musi zwiększać zdolność Grupy Sescom do zaadaptowania się do dynamicznych i nieprzewidywalnych zmian otoczenia. Jedną z głównych wytycznych strategicznych jest dążenie do zwiększania bezpieczeństwa biznesu Sescom. Chcemy to osiągnąć m.in. poprzez dywersyfikację geograficzną źródeł przychodów – z naciskiem na Europę Zachodnią jako stabilny obszar geopolityczny

Sławomir Halbryt
Prezes Sescom

Docelowy obraz firmy oraz jej model działania w centrum uwagi stawiają człowieka i jego indywidualne potrzeby – jako pracownika oraz człowieka korzystającego pośrednio z usług spółki. Wizja firmy w przyszłości to globalny ekosystem techniczno-technologiczny – rozumiany jako sieć powiązań i relacji pomiędzy ludźmi.

Wise

Wiedza i doświadczenie

Ludzie i relacje

Bezpieczeństwo, zaufanie, transparentność

Zrównoważony rozwój

Efektywność i optymalizacja

Otwartość na zmiany

Futurist

Przyszłość, trendy, szeroki obraz

Innowacje, nowe technologie

Technologie
wodorowe

Postęp, rozwój, skalowalność

Pozycja zwycięzcy

Sukces finansowy

Oferta Sescom

Technical Facility
Management

kompleksowy FM techniczny

wdrożenia, instalacje, serwis HVAC

współpraca z ekosystemem technicznym

Technological Facility
Management

efektywność energetyczna, obniżanie zużycia i kosztów energii elektrycznej

utrzymanie techniczne oraz projekty wdrożeniowe infrastruktury IT, – zarządzanie majątkiem obiektów rozproszonych przy zastosowaniu technologii IoT, RFID oraz autorskiego software

współpraca z ekosystemem technologicznym

Construction – Interior Construction & Fit‑out

projekty inwestycyjne, wykończenia i remonty

zamknięcia i otwarcia sklepów

wyposażenia powierzchni komercyjnych

Kapitał na przyszłość

Sescom nieustannie buduje kapitał na rozwój w przyszłości. Wypracowywane wyniki zapewniają bezpieczeństwo biznesu i są podstawą realizacji strategii rozwoju do 2030 roku. Inwestycje w nowe technologie oraz w zespół zapewniają dalszą ekspansję przez m. in. akwizycje. Wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane ze środków własnych, bez dodatkowych emisji akcji, z wykorzystaniem kredytów oraz dotacji.

Transformacja i rozwój

Bezpieczny i stały rozwój na dotychczasowych rynkach

Dynamiczna ekspansja w największych krajach zachodniej Europy, gdzie spółka do tej pory miała minimalny udział w rynku

Wykorzystywanie innowacji w celu poprawy wyników klientów oraz optymalizacja kosztowa Sescom.

Perspektywy rozwoju

Rynek europejskiego FM będzie rósł z dynamiką CAGR = 3,84 % rocznie. Liczba central firm sektora RETAIL w Europie wg krajów uzasadnia założenia strategii rozwoju Sescom w krajach Europy Zachodniej.

WARTOŚĆ EUROPEJSKIEGO
RYNKU FM

Źródło: Mordor Intelligence. Europe Facility Management Market 2021-2026

LICZBA CENTRAL FIRM RETAIL WG KRAJÓW – TARGET SESCOM

Źródło: Analiza własna Zespołu Marketingu Sescom

Co osiągniemy do 2030?

Elastyczność struktury i globalna skalowalność biznesu

Bezpieczeństwo, zasięg i jakość

Wykorzystywanie zmian rynkowych do rozwoju

Dywersyfikacja biznesu i rosnąca efektywność

Wysoka pozycja na globalnym rynku FM

Indywidualna, kompleksowa oferta, wartość zamiast roboczogodzin, przewidywanie zamiast reagowania

Kontakt

Media


Marta Dworak
media@sescom.eu

Investor Relations


Marek Tymecki
marek.tymecki@sescom.eu

Sprzedaż


Marcin Pazdziorko
marcin.pazdziorko@sescom.eu