Sescom 2030.
Wise Futurist

Celem Sescom jest osiągnięcie statusu dostawcy Technicznego FM pierwszego wyboru dla
międzynarodowych sieci retail w kluczowych krajach Europy.

Sescom S.A. to notowana od 2018 roku na głównym parkiecie GPW spółka świadcząca usługi technicznego Facility Management w 24 krajach Europy. Wykorzystuje i integruje autorskie oraz zewnętrzne technologie, a także ustandaryzowane rozwiązania techniczne do zarządzania majątkiem trwałym i infrastrukturą techniczną obiektów rozproszonych. Dzięki ponad 14 letniemu doświadczeniu Sescom gwarantuje swoim klientom m.in. z branży retail, logistycznej i real estate efektywność techniczną na wszystkich etapach cyklu życia obiektu. Sescom przygotowuje klientów na wyzwania przyszłości, rozwiązując jednocześnie wyzwania bieżącej działalności. Działalność FM-ową spółka uzupełnia poprzez projekty związane z technologiami wodorowymi. Stale aktualizuje model zarządzania i wartość oferowaną ponad 60 klientom międzynarodowym i ich ponad 40 000 placówkom w całej Europie.

W odpowiedzi na wyzwania otoczenia biznesowego spółka prezentuje aktualizację 10-letniej strategii biznesowej „Wise Futurist 2030” i zwraca uwagę na konieczność utrzymania mądrego i dynamicznego rozwoju poprzez baczną obserwację rynku i szybkie reagowanie na wyzwania gospodarcze przyszłości. Spółka podtrzymuje przy tym, że w ramach segmentu usług FM, do 2025 roku uzyska rentowność „oczyszczoną” EBITDA w wysokości 35 mln zł. Do 2030 zamierza podwoić liczbę międzynarodowych klientów i połączyć 10 000 firm w globalnym ekosystemie techniczno-technologicznym dostarczającym stale zaktualizowaną wartość na rynku Facility Management.

W ramach aktualizacji Strategii Wise Futurist 2030 Sescom przedstawia nowy cel strategiczny: osiągnięcie pozycji dostawcy TFM (Techniczny Facility Management) pierwszego wyboru dla międzynarodowych sieci retail w kluczowych krajach Europy do 2030 r.

Postawa Mądrego Futurysty pozostaje nadal strategicznym kierunkowskazem dla spółki. Sescom mocno stąpa po ziemi, patrzy w przyszłość i ją wnikliwie analizuje, zachowując przy tym otwartość na zmiany i wyzwania, którym nie boi się sprostać. Pojawiające się innowacje widzi jako szanse rozwoju i optymalizacji działań dla partnerów biznesowych. Dba o bezpieczeństwo biznesu posiłkując się wiedzą, doświadczeniem i wnikliwą analizą trendów społeczno-ekonomiczno-technologicznych.

Tworząc strategię, zaznaczaliśmy, że będzie ona aktualizowana. Część założeń strategicznych jest wciąż aktualna, jednak zmieniająca się sytuacja społeczna, geopolityczna i gospodarcza od 2020 roku nabrała wyjątkowego tempa i skłoniła nas do wprowadzenia aktualizacji. Kryzysy gospodarcze, pandemia, działania wojenne w Ukrainie – to tylko niektóre ze zjawisk, które miały i będą mieć wpływ na założenia strategiczne dla Grupy Sescom. Strategia „Wiste Futurist 2030” musi zwiększać zdolność Grupy Sescom do zaadaptowania się do dynamicznych i nieprzewidywalnych zmian otoczenia. Jedną z głównych wytycznych strategicznych jest dążenie do zwiększania bezpieczeństwa biznesu Sescom. Chcemy to osiągnąć m.in. poprzez dywersyfikację geograficzną źródeł przychodów – z naciskiem na Europę Zachodnią jako stabilny obszar geopolityczny

Sławomir Halbryt
Prezes Sescom

Docelowy obraz firmy oraz jej model działania w centrum uwagi stawiają człowieka i jego indywidualne potrzeby – jako pracownika oraz człowieka korzystającego pośrednio z usług spółki. Wizja firmy w przyszłości to globalny ekosystem techniczno-technologiczny – rozumiany jako sieć powiązań i relacji pomiędzy ludźmi.

Oferta Sescom

Technical Facility
Management

kompleksowy FM techniczny

wdrożenia, instalacje, serwis HVAC

współpraca z ekosystemem technicznym

Technological Facility
Management

efektywność energetyczna, obniżanie zużycia i kosztów energii elektrycznej

utrzymanie techniczne oraz projekty wdrożeniowe infrastruktury IT, – zarządzanie majątkiem obiektów rozproszonych przy zastosowaniu technologii IoT, RFID oraz autorskiego software

współpraca z ekosystemem technologicznym

Construction – Interior Construction & Fit‑out

projekty inwestycyjne, wykończenia i remonty

zamknięcia i otwarcia sklepów

wyposażenia powierzchni komercyjnych

Kapitał na przyszłość

Sescom nieustannie buduje kapitał na rozwój w przyszłości. Wypracowywane wyniki zapewniają bezpieczeństwo biznesu i są podstawą realizacji strategii rozwoju do 2030 roku. Inwestycje w nowe technologie oraz w zespół zapewniają dalszą ekspansję przez m. in. akwizycje. Wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane ze środków własnych, bez dodatkowych emisji akcji, z wykorzystaniem kredytów oraz dotacji.

Transformacja i rozwój

Bezpieczny i stały rozwój na dotychczasowych rynkach

Dynamiczna ekspansja w największych krajach zachodniej Europy, gdzie spółka do tej pory miała minimalny udział w rynku

Wykorzystywanie innowacji w celu poprawy wyników klientów oraz optymalizacja kosztowa Sescom.

Perspektywy rozwoju

Rynek europejskiego FM będzie rósł z dynamiką CAGR = 3,84 % rocznie. Liczba central firm sektora RETAIL w Europie wg krajów uzasadnia założenia strategii rozwoju Sescom w krajach Europy Zachodniej.

WARTOŚĆ EUROPEJSKIEGO
RYNKU FM

Źródło: Mordor Intelligence. Europe Facility Management Market 2021-2026

LICZBA CENTRAL FIRM RETAIL WG KRAJÓW – TARGET SESCOM

Źródło: Analiza własna Zespołu Marketingu Sescom

Co osiągniemy do 2030?

Elastyczność struktury i globalna skalowalność biznesu

Bezpieczeństwo, zasięg i jakość

Wykorzystywanie zmian rynkowych do rozwoju

Dywersyfikacja biznesu i rosnąca efektywność

Wysoka pozycja na globalnym rynku FM

Indywidualna, kompleksowa oferta, wartość zamiast roboczogodzin, przewidywanie zamiast reagowania

Kontakt

Media


Agnieszka Staniszewska
media@sescom.eu

Investor Relations


Marek Tymecki
marek.tymecki@sescom.eu

Sprzedaż


Marcin Pazdziorko
marcin.pazdziorko@sescom.eu