Sescom 2030.
Wise Futurist

Sescom to spółka technologiczna, działająca głównie w obszarze usług Facility Management, mocno skoncentrowana na nowych technologiach do optymalizacji działalności własnej i klientów firmy.

 

 

W odpowiedzi na VUCA [zmienne, niepewne, złożone, niejednoznaczne otoczenie], prezentuje nową strategię na kolejne 10 lat. Zgodnie z nią do 2025 uzyska rentowność EBITDA w wysokości 35 mln zł. Do 2030 roku połączy 10.000 firm w globalnym ekosystemie techniczno-technologicznym dostarczającym stale aktualizowaną wartość na rynku FM.

 

 

Cele zrealizuje przyjmując postawę Mądrego Futurysty – organizacji mocno stąpającej po ziemi, dalekowidzącej, otwartej na zmiany i wyzwania przyszłości, dostrzegającej szansę w problemie, inspirującej się innowacjami.

Żyjemy w świecie VUCA, ale na Sescom stres działa motywująco. Kiedy pojawiają się ostre zakręty i wyboje, my dodajemy gazu. Wyostrzają się nasze zmysły i koncentracja. Firma staje się jeszcze szybsza, bardziej zwinna i kreatywna. Zawsze jesteśmy nastawieni na przyszłość i mądry rozwój.

Sławomir Halbryt
Prezes Sescom

Docelowy obraz firmy oraz jej model działania w centrum uwagi stawiają człowieka i jego indywidualne potrzeby. Wizja firmy w przyszłości to globalny ekosystem techniczno-technologiczny – rozumiany jako sieć powiązań i relacji pomiędzy ludźmi.

Nowa oferta Sescom

Sescom FM

kompleksowy FM techniczny

projekty inwestycyjne, wykończenia i remonty

wdrożenia, instalacje, serwis – od HVAC, infrastruktury IT, urządzeń magazynowych po automaty, roboty i sklepy autonomiczne

predictive maintenance

współpraca z ekosystemem technicznym

Sescom Energy

efektywność energetyczna, obniżanie zużycia i kosztów energii elektrycznej, jakość energii

alternatywne zero-emisyjne źródła energii elektrycznej i cieplnej – fotowoltaika i technologie wodorowe

zmiejszanie śladu węglowego

Sescom Digital

technologie do optymalizacji procesów operacyjnych i pomocniczych – IoT, RFID

współpraca z ekosystemem technologicznym

Sescom on Demand

indywidualnie projektowane rozwiązania kompleksowego FM

może uwzględniać technologie spoza standardowej oferty

projektowane z wykorzystaniem wysokiej jakości danych o procesach i poprawności działania systemów technicznych u klienta

Kapitał na przyszłość

Sescom wypracowuje wyniki finansowe, które gwarantują zdolność do realizowania celów spółki do 2030 roku. Spółka czerpie z doświadczenia, jest otwarta na innowacje oraz najnowocześniejsze technologie: te wspierające strukturę firmy oraz jej sprawność i te wspierające biznesy naszych klientów. Sescom inwestuje w ludzi, technologie oraz w akwizycje spółek na zagranicznych rynkach. Wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane ze środków własnych, bez dodatkowych emisji akcji, z wykorzystaniem kredytów oraz dotacji.

Inwestycje i akwizycje

80 mln zł

na akwizycje do 2025 roku, w tym zagraniczne

30 mln zł

w pięć lat na inwestycje w nowe technologie i R&D

13 mln zł

w ciągu pięciu lat na rozwój kapitału ludzkiego, w tym rozbudowę ekosystemu technicznego

Transformacja i rozwój

Wyjście poza tradycyjny FM, sieci retail (obiekty wielkopowierzchniowe), obsługa nowych sektorów i branż (automaty i roboty)

Dalsza intensywna ekspansja

Wdrożenie do 2021 roku mechanizmów zrównoważonego rozwoju, opartych na kompetencji Sescom Energy

Wartość globalnego rynku FM
(bln USD)*

Wartość rynku FM dla poszczególnych
krajów Europy w 2017 r.

Kontakt

Prasa


Magdalena Jankowska
media@sescom.eu

Investor Relations


Marek Tymecki
marek.tymecki@sescom.eu

Sprzedaż


Marek Kwiatkowski
marek.kwiatkowski@sescom.eu